KTS.Đặng Thành Tung

KTS Đặng Thành Tung

Nơi sống/ làm việc: Hà Nội

Ngày tháng năm sinh: 1981

Facebook: https://www.facebook.com/tung.thanh.332

Email: 

Số điện thoại: 0912260818

Tốt nghiệp khoa kiến trúc trường đại học xây dựng

“Kiến trúc là trò chơi ánh sáng hình khối và mầu sắc dựa trên bản sắc văn hóa địa phương”